Sklep LUKE - RTV i AGD w Bielsku-Białej!
Zwroty i reklamacje

Reklamacje można składać:

  • Bezpośrednio w autoryzowanym serwisie producenta/gwaranta.
  • W naszym sklepie LUKE ul. Grażyńskiego 10a 43-300 w Bielsku-Białej

Wypełnij formularz

  

POBIERZ WZÓR

 

Odstąpienie od umowy - zwrot:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Wypełnij formularz:

 

 
Oświadczenie należy dołączyć do zwracanego towaru.
Zwrot płatności zostanie dokonany po dostarczeniu towaru na adres sprzedającego
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU
 
1.
Dokonujący zakupu Towaru Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od tej
umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie do
czternastu (14) dni od dnia wydania Towaru lub jego ostatniej części
 
2.
Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww.
terminu podpisane oświadczenie Konsumenta/Kupującego o odstąpieniu od umowy.
Konsument/Kupujący może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się
powyżej. Oświadczenie z podpisem Konsumenta/Kupującego może zostać wysłane w postaci
skanu drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego.
Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego.
 
3.
W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący
jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 
4.
Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o
odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia
wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem
powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone
osobiście u Sprzedającego lub przesłane w postaci skanu na adres e-mail. W razie wykonania
przez Konsumenta/Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez
Kupującego może nastąpić w miejscu wydania Towaru, lub za pośrednictwem podmiotu
trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe. W razie przesyłania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, Sprzedający
niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie oświadczenia.
 
5.
Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczała
poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim
składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania
poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z
Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także
dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w
oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte korzystanie z Towaru. W
takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia
ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym
adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.
 
6.
Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do
Kupującego zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni. Konsument/Kupujący może
zadecydować czy zwrot środków ma się odbyć przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Kupujący czy w inny sposób.
 
7.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku
umowy:
a. dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych
dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez
Kupującego;
b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Kupującego o utracie prawa odstąpienia od
umowy;
Informujemy, iż Państwa dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury
reklamacyjnej zgodnie z żądaniem. Administratorem danych jest Łukasz Król Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Harcerska 60 NIP 646-300-28-66. Podanie danych jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
 
 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium